Danske trykte Kogebøger 1900 - 1970
Detaljer
Indledning
Indhold
Opskrift
Titel
Forfatter
Indledning
Stikord
Indhold
Opskrift
Årstal
-
 Titel:Husmoderens Bog. En praktisk Haandbog, hvis Anvisninger paa saavel Husførelse som Madlavning vil kunne være til stor Støtte for enhver Husmoder 
 Forfatter: Larsen, Emmy;  
 Pseudonym: 
 Årstal:1930 
 Udgivelsessted:København 
 Forlag:Centralforlaget 
 Varianttitel: 
 Genudgivelsesår: 
 Sider:240 
 Oversætter: 
 Stikord:kalorier; diæt; fedme; vegetar; 
 Samlet oplag:1 
 Trykkested:København 
 Pris i kr: